Từ 2006, Công ty Đan Minh cung cấp những thiết bị điện tử tự động và thiết kế các chương trình điều khiển tự động cho khách hàng torng các lĩnh vực sản xuất, đời sống, gia tăng lợi ích và giảm thiểu các thiệt hại, rủi ro cho khách hàng của chúng tôi. 

Schneider

 takes control of AVEVA Group PLC, softwre, equiptment

Mitsubishi

multinational electronics and electrical equipment

Omron

Sensors, switches, safety components, relays...

Technology

Providing ddc and sensors to controll temperature for cleanrooms, operation rooms, laboratories