Chúng tôi là ai?

Thành lập 2006,

là một cty cung cấp các giải pháp 

điều khiển tự động

MST : 3600798234

Dịch vụ : PLC, HVAC, BMS

Sản phẩm : các thiết bị điện tử tự động. 

TẦM NHÌN

2025 Trở thành lựa chọn đầu tiên khi Quý khách muốn tìm một nhà cung cấp các giải pháp điều khiển tự động.